Ладлена Фетисова, Евгений Малкин, Анна Кастерова, Вячеслав Фетисов